MØTEPLAN

Gudstjenestene i GVK blir i vår interaktive bibelstudier. For tiden holder vi på med en gjennomgang og diskusjon om Apostlenes gjerninger. Det følges intet opplegg med faste prekentekster i løpet av året, men vi velger temaer alt etter hva som er tjenlig til enhver tid. Vi tar forbehold om endringer og tillegg i møteplanen.  Møtene begynner kl. 1200.

OSLO DATO  - 2015
STED
KLOKKE
TEMA
2 ganger i måned
 Kilentunet eller Snarøya kirke 
 1200 våren 2015 bibel studium Apostlenes gjerninger. Ta kontakt om dato.

 
 

annen hver måned  Stavanger
 
Bibel studier annen hver måned. Ta kontakt om sted og dato
 
    
annen hver måned  Bergen
Bibel studier annen hver måned. Ta kontakt om sted og dato
Påsken 2015
Felles program

Eget program hver dag
 28.sept.- 5.okt
Skandinavisk samling i Grenå, Danmark
 Eget prgram med gudstjenester, bibel diskusjonsgupper, taleklubb, underholdnings kveld  og mye mer

Møtene i Oslo holdes normalt i Snarøya kirke, kirkestua eller på Kilentunet, like ved Fornebu (Til høyre ved skiltet til Oksenøya, 300 meter og avkjørsel til høyre). Gudstjenesten begynner kl. 12.00. Etter gudstjenestene har vi et enkelt måltid sammen.

STAVANGER OG BERGEN

Møtene i Stavanger og Bergen er husfellesskapsmøter. Her er det forskjellige møtesteder og tider.
Kontakt oss på e mail: norge@gvks.org  eller ring 64 87 74 48 for informasjon om møtested og tid.


LITT OM MØTENE VÅRER
  • Møtene våre er åpne for alle som ønsker å tilbe Gud og forstå Guds evangelium.
  • Møtene varer ca. en og en halv time. Gudstjenesten består av sang, bibellesning, musikk og en preken eller et bibelstudium. Prekenen tar opp aktuelle temaer i vår tid. Prestene tar gjerne imot ønsker til temaer for prekene, da kirken ikke bruker fastlåste prekentekster året i gjennom. Prekenen er ofte interaktiv med forsamlingen i form av spørsmål og kommentarer.
  • Det tas ikke opp kollekt på møtene, bortsett fra på høytidsdagene.
  • Menighetene er små, i og med at medlemmene er spredd utover i landet. Et vanlig oppmøte i Oslo kan være ca. 20 personer, og i Stavanger ca 15 personer. Denne størrelsen er typisk for menighetene i Skandinavia.
  • Menighetens faste møter skjer på lørdager. I tillegg har menighetene møter på de syv helligdagene som er nevnt i Bibelen (3.Mosebok 23:1->),  og som Jesus selv holdt.   Disse dagene symboliserer forskjellige aspekter av Guds frelsesplan ved Jesu Kristi første og andre komme.
  • Møtene holdes i leide lokaler, da kirken ikke ønsker å binde medlemmenes økonomiske støtte i kirkebygninger.
  • Møtene avsluttes gjerne ved at vi benker oss rundt et bord, spiser et lett måltid sammen.
Vel Møtt!

Comments