MEDIA‎ > ‎

AUDIO


Har liv utviklet seg tilfeldig?

lagt inn 15. okt. 2013, 01:32 av Carl Fredrik Aas   [ oppdatert 16. okt. 2013, 07:11 ]

Se to vedlagte You Tube linker. Den første er en kort  ABC nyhets presentasjon av en animasjon laget av Harvard universtitet om cellens kompleksitet. Den andre You Tube linken viser Harvard videoen men uten forklaringer ( på vår engelske hjemmeside finner du hele videoen på ca 8 minutter med forklaringer på engelsk). Den kjente ateisme forkjemperen professor Anthony Flew endret sitt standpunkt da han ble oppmerksom på kompleksiteten til de aller enkleste livsformer. Hva mener du?

YouTube-video

YouTube-video


Er Bibelen relevant i vår tid?

lagt inn 8. sep. 2013, 04:11 av Carl Fredrik Aas   [ oppdatert 14. nov. 2013, 07:10 ]


Hva mener du?  Send ditt forslag til svar til norge@gvks.org Lese våre svar i heftet: Er Bibelen relevant i vår tid?.

Forrige gang ga vi følgende utfordring: Hvorfor skapte Gud Eva på en annen måte enn Adam?

Har du noen gang reflektert over hvorfor Gud skapte Eva på en annen måte enn Adam?  Bibelen går ikke i detalj om hvordan Han skapte dyrene og fiskene. Her står det bare at Gud sa, og de ble til. Men med mennesket var det annerledes.  I 1. Mosebok 2:7 står det at Gud formet Adam av jordens støv og blåste liv i ham. Slik skapte Gud Adam. Men Gud skapte Eva ved å ta et ribbein fra Adam, og rundt dette beinet bygget Gud henne (2. Mosebok 2:21–22). Hvorfor gjorde Gud dette?  Hun ble skapt av mannen og er dermed en del av mannen. Derfor er mannen og kvinnen til sammen en enhet og det komplette uttrykk for Guds bilde som gjennom å føde barn kan skape flere fremtidige Guds barn. 

Dette bekreftes av 1. Mosebok 1:26, hvor det står at mannen og kvinnen, som et team, utgjør Guds bilde. Mannen og kvinnen har forskjellige egenskaper som utfyller hverandre, slik at de til sammen er et bilde av Gud. Dette understreker betydningen og helligheten av ekteskapet. Ekteskapet er ikke bare grunnsteinen i vårt samfunn, det er et bilde av Gud. Derfor er det hellig.

Dette mener vi. Hva mener du? 

Hva er egntlig nytt i Jesu nye bud (Johannes 13:34-35)?

lagt inn 17. aug. 2012, 06:17 av Carl Fredrik Aas   [ oppdatert 14. nov. 2013, 06:58 ]

Vi vil regelmessig legge ut spørsmål og etter at vi har mottatt forslag til svar vil vi legge ut vårt forslag. Samtidig vil vil legge ut et nytt spørsmål. 

Send ditt forslag til: Hva er egentlig nytt i Jesu nye bud (Johannes 13:34-35)? til:  norge@gvks.org.  

Vårt førrste spørsmål var :  Hva er en tanke?

  Har du noen gang tenkt over det? Er det bare elektriske impulser fra en eller flere celler i hjernen til mange andre?  Hvordan kan i tilfelle disse elektriske impulsene lage et innhold som utgjør dine tanker?  Hvordan kan disse elektriske impulser skape bevissthet?

Det finnes apparater som måler og viser hjerneaktiviteten, der man kan se at det bølger «energi» frem og tilbake i de forskjellige hjernedelene når pasienten tenker. Men hva er denne «energien», og hva inneholder den egentlig?

Hvordan hjernen fungerer, er et av vitenskapens uløste mysterier. Hjernen er mer kompleks enn selv den mest avanserte datamaskin. Det er mulig å trekke mange paralleller mellom hvordan en datamaskin strukturerer og lagrer informasjon og hvordan hjernen fungerer. Men datamaskinen trenger et dataprogram og dataspråk for å kunne fungere. Hva er da hjernens «dataprogram» og «dataspråk»? 

Vi tror at det er noe i hjernen som ikke er biologisk, men åndelig. Bibelen taler om en menneskeånd (Job 32:8, 1. Korinterbrev 2:11). Det er noe i mennesket som forlater det når det dør. Det er mange nær-døden-historier, hvor en person holder på å dø og kan se ned på seg selv og andre rundt sengen på sykehuset og høre alt som blir sagt, til tross for at disse tror at vedkommende er død. Det er mange som beretter om dette etter at de er kommet tilbake til livet igjen.

Når vi dør, så ligger kroppen igjen, men «personen» er ikke der lenger. Mennesket består av mer enn selve kroppen. Vi mener at mennesket har en åndelig del som gjør det mulig for oss å tenke og huske alt vi opplever.  Det er denne åndelige delen som er vår bevissthet, og som lagrer vår personlighet. Det er dette som forlater kroppen vår når vi dør (Apostlenes gjerninger 7:59). Mennesket er mer enn selve kroppen.

Hva mener du? 

Vårt andre spørsmål var: Hva er et menneske?

En darwinist ville svare at mennesket er et dyr, bare forskjellig fra andre dyr i grad. Det finnes ikke et liv etter døden, og vi lever bare for å føre arten videre. Den eneste meningen med livet er at vi skal formere oss videre i en evolusjonistisk utvikling.

En humanist ville svare at et menneske er forskjellig fra dyr, da det blant annet har evnen til å tenke abstrakt, har samvittighet, kan forholde seg til tid, selv kan bestemme hvilke holdninger og verdier det vil leve sitt liv etter. Mennesket  er derfor ikke styrt av instinkter i like stor grad som dyr er.

En kristen ville svare at mennesket er skapt av Gud med nettopp de egenskapene som humanisten påpeker, og det er dette som gjør mennesket forskjellig fra dyr. Mennesket innehar en helt spesiell rolle i forhold til både Skaperen og skaperverket. Mennesket er Guds skapning, det er Guds barn. Mennesket er skapt i Guds bilde, og er derfor forskjellig fra dyr.

Dette mener vi, hva mener du?


1-3 of 3