MEDIA‎ > ‎AUDIO‎ > ‎

Hva er egntlig nytt i Jesu nye bud (Johannes 13:34-35)?

lagt inn 17. aug. 2012, 06:17 av Carl Fredrik Aas   [ oppdatert 14. nov. 2013, 06:58 ]

Vi vil regelmessig legge ut spørsmål og etter at vi har mottatt forslag til svar vil vi legge ut vårt forslag. Samtidig vil vil legge ut et nytt spørsmål. 

Send ditt forslag til: Hva er egentlig nytt i Jesu nye bud (Johannes 13:34-35)? til:  norge@gvks.org.  

Vårt førrste spørsmål var :  Hva er en tanke?

  Har du noen gang tenkt over det? Er det bare elektriske impulser fra en eller flere celler i hjernen til mange andre?  Hvordan kan i tilfelle disse elektriske impulsene lage et innhold som utgjør dine tanker?  Hvordan kan disse elektriske impulser skape bevissthet?

Det finnes apparater som måler og viser hjerneaktiviteten, der man kan se at det bølger «energi» frem og tilbake i de forskjellige hjernedelene når pasienten tenker. Men hva er denne «energien», og hva inneholder den egentlig?

Hvordan hjernen fungerer, er et av vitenskapens uløste mysterier. Hjernen er mer kompleks enn selv den mest avanserte datamaskin. Det er mulig å trekke mange paralleller mellom hvordan en datamaskin strukturerer og lagrer informasjon og hvordan hjernen fungerer. Men datamaskinen trenger et dataprogram og dataspråk for å kunne fungere. Hva er da hjernens «dataprogram» og «dataspråk»? 

Vi tror at det er noe i hjernen som ikke er biologisk, men åndelig. Bibelen taler om en menneskeånd (Job 32:8, 1. Korinterbrev 2:11). Det er noe i mennesket som forlater det når det dør. Det er mange nær-døden-historier, hvor en person holder på å dø og kan se ned på seg selv og andre rundt sengen på sykehuset og høre alt som blir sagt, til tross for at disse tror at vedkommende er død. Det er mange som beretter om dette etter at de er kommet tilbake til livet igjen.

Når vi dør, så ligger kroppen igjen, men «personen» er ikke der lenger. Mennesket består av mer enn selve kroppen. Vi mener at mennesket har en åndelig del som gjør det mulig for oss å tenke og huske alt vi opplever.  Det er denne åndelige delen som er vår bevissthet, og som lagrer vår personlighet. Det er dette som forlater kroppen vår når vi dør (Apostlenes gjerninger 7:59). Mennesket er mer enn selve kroppen.

Hva mener du? 

Vårt andre spørsmål var: Hva er et menneske?

En darwinist ville svare at mennesket er et dyr, bare forskjellig fra andre dyr i grad. Det finnes ikke et liv etter døden, og vi lever bare for å føre arten videre. Den eneste meningen med livet er at vi skal formere oss videre i en evolusjonistisk utvikling.

En humanist ville svare at et menneske er forskjellig fra dyr, da det blant annet har evnen til å tenke abstrakt, har samvittighet, kan forholde seg til tid, selv kan bestemme hvilke holdninger og verdier det vil leve sitt liv etter. Mennesket  er derfor ikke styrt av instinkter i like stor grad som dyr er.

En kristen ville svare at mennesket er skapt av Gud med nettopp de egenskapene som humanisten påpeker, og det er dette som gjør mennesket forskjellig fra dyr. Mennesket innehar en helt spesiell rolle i forhold til både Skaperen og skaperverket. Mennesket er Guds skapning, det er Guds barn. Mennesket er skapt i Guds bilde, og er derfor forskjellig fra dyr.

Dette mener vi, hva mener du?


Comments