NYHETER

I dette heftet skal vi se at  Paulus hadde flere misjons- reiser enn de tre som er omtalt  i Apostlenes gjerninger. Han hadde i hvert fall fem, men sannsynligvis flere. Men hvor reiste han? Brevene hans gir oss en pekepinn som kan hjelpe oss  å finne ut av dette. Vi skal også se på andre spørsmål, som: Hvorfor var ikke Paulus en av de 12 opprinnelige apostlene, da han levde samtidig med dem? Videre  skriver noen bibelkommentarbøker at Paulus kanskje hadde vært gift. Hvorfor tror de det? Noen hevder at Paulus kan ha vært medlem av det høye jødiske rådet. Disse og mange spørsmål skal vi se på i dette heftet.Er bibelens tekst troverdig?

lagt inn 22. mai 2018, 05:25 av Carl Fredrik Aas

Noen hevder at tekstene i Bibelen er  manipulert og derfor ikke er troverdige. 
Andre sier at de profetiske bøkene er skrevet etter at begivenhetene hadde funnet sted. 
Andre hevder at teksten i Det nye testamente er blitt manipulert i middelalderen. 
Disse og andre påstander møter vi, til og med i filmen Da Vinci-koden. Er de det? 

Kristendommens fallgruver

lagt inn 22. mai 2018, 05:14 av Carl Fredrik Aas   [ oppdatert 22. mai 2018, 05:21 ]

Kristenlivet kan sammenlignes med en vei hvor målet er evig liv. 
Men denne veien er ikke jevn og bred. Men det er noen hull i veien, noen ganger store hull, fallgruversom det er lett å falle ned i. Selv med de beste intensjonene og uten at vi er klar over det selv, kan vi grave oss dypere og dypere ned i 
fallgruven. Listen over fallgruvene er egentlig uendelig. 

Livets Kilde hefte om Paulus del 1

lagt inn 9. nov. 2016, 07:05 av Carl Fredrik Aas

I  dette heftet skal vi se at  Paulus hadde flere misjons- reiser enn de tre som er omtalt  i Apostlenes gjerninger. Han hadde i hvert fall fem, men sannsynligvis flere. Men hvor reiste han? Brevene hans gir oss en pekepinn. Vi skal også se på andre spørsmål, som: Hvorfor var ikke Paulus en av de 12 opprinnelige apostlene, da han levde samtidig med dem? Videre  skriver noen bibelkommentarbøker at Paulus kanskje hadde vært gift. Hvorfor tror de det? Noen hevder at Paulus kan ha vært medlem av det høye jødiske rådet. Disse og mange spørsmål skal vi se på i dette heftet.

I

Livets Kilde hefte: Ord om fred

lagt inn 9. nov. 2016, 06:41 av Carl Fredrik Aas

Fred er en forutsetning for alle positive relasjoner, for glede, velvære, og et godt liv. Det er mange i dag som ikke har fred med seg selv, med sin neste eller med sin Gud. Er "fred" bare fravær av konflikter og problemer? Hva mener Gud når han vil velsigne deg med "fred" (shalom) i 4. Mosebok 6:26? Hvordan får vi fred i våre liv? 

Er Bibelen relevant i vår tid?

lagt inn 12. okt. 2013, 06:26 av site editor   [ oppdatert 12. okt. 2013, 06:31 ]

Mange spør seg hvordan Bibelen kan være relevant i 2013 da den ble skrevet for flere tusen år siden?
Heftet innledes med en tenkt samtale mellom Sokrates og en kristen. Les samtalen og svarene den kristne gir Sokrates i dette spennede hefte. Klikk på pdf filen nedenfor for å lese eller printe heftet.

Livets Kilde hefte om Jesu brev til menighetene

lagt inn 11. jan. 2013, 08:28 av Carl Fredrik Aas   [ oppdatert 8. okt. 2013, 06:26 av site editor ]

Hvordan ville du like å få et brev fra Gud, der Han gir sin vurdering av livet ditt? Omtrent år 95 e.Kr. fikk sju menigheter i Lilleasia nettopp dette. De fikk hvert sitt brev, som var diktert av Jesus selv (Johannes åpenbaring 1:1–11). Brevene finnes i Johannes åpenbaring kapittel 2 og 3. Brevene ble lest høyt i alle de sju menighetene.
De beskrev forhold i menighetene på slutten av det første århundret, og er den siste beskrivelsen vi har av kirken i Bibelen. Brevene ble skrevet for at de og kristne til alle tider kunne lære av deres feil, samtidig som vi kunne bli inspirert av deres mot, utholdenhet og tro. De inneholdt både ris og ros.

HVORFOR?

lagt inn 16. des. 2012, 20:06 av site editor   [ oppdatert 16. sep. 2013, 03:27 av Carl Fredrik Aas ]

I november 2012 ble Livets Kilde hefte "Hvorfor?" sendt til våre lesere. Heftet prøver å besvare mange av de spørsmål vi har til Bibelen som: Hvorfor måtte Job lide? Hvorfor talte Jesus i lignelser? Hvorfor tillot Gud at Satan var i Edens hage? Hvorfor er Johannes 13:34 et nytt bud?  Hvorfor ble Jesus døpt? Hvorfor måtte Jesus lide og dø? Disse og andre spørsmål er drøftet i dette heftet. Klikk på heftet for å printe det eller skriv til oss og vi vil sende deg et eksemplar i posten.

OKTOBER 2012: HØSTMØTE 1.–8. OKTOBER

lagt inn 23. jun. 2012, 04:54 av site editor   [ oppdatert 15. okt. 2012, 08:28 av Carl Fredrik Aas ]


Vårt tradisjonelle høstmøte ble holdt på Danland hotell, Hirtshals i Danmark.  Vi hadde daglig en diskusjonsgruppe og en gudstjeneste samt og en musikalsk gudstjeneste i løpet av uken. Det siste var høydepunktet for uken! Hovedtemaet for møtene var Matteus 6:33. Hvordan er dette verset å forstå? I prekenene og diskusjonsgruppene drøftet vi bl.a Guds frelsesplan, Hva er Guds rike? Hva betyr det å søke Hans rettferdighet? og innholdet i Fader Vår. Hva er tilgivelse? Hvorfor skal vi be Gud tilgi oss like mye som vi tilgir andre? Hvorfor ber vi at Gud ikke skal lede oss ut i fristelse, når det står i Jakobsbrev at Gud frister ingen? Det var mange gode og interssante kommentarer i diskusjonsgruppen!  Lørdagskvelden hadde vi en taleklubb, dvs en aften med taler av forskjellige slag, hvor man fikk øvelse i å holde en tale. Å kunne holde en god og engasjerende tale er verdifult i mange sammenhenger, både i yrkeslivet og privat. Å lese opp fra en powerpoint er ikke det samme som en tale. Av andre aktiviteter kan nevnes at svømmebassenget var populært samt bowling og bordtennis konkurransen. Vi hadde deltagere fra Norge, Sverige, Danmark, USA og Canada på høstmøtet og alle syntes at uken gikk alt for fort! Vi ser frem til neste samling i påsken 2013. 

AUGUST 2012: RETREAT I TALLINN 1.–5. AUGUST

lagt inn 23. jun. 2012, 04:11 av site editor   [ oppdatert 15. aug. 2012, 03:01 av Carl Fredrik Aas ]


 Vår første retreat i Tallinn ble avholdt fra den 1. august til den 5. august 2012 Det var 10 deltagere fra fire land som bodde på Pirita Hotell. Vi hadde daglige interaktive bibelstudier om Johannes evangeliet samt god tid til hvile, refleksjon og samtaler. Det er utrolig hvor mange viktige temaer fra sin samtid Johannes drøfter i de første 18 versene av sin bok. Hvem var Jesus? Var han bare et godt menneske som ble Guds sønn i dåpen som oss? Vil det onde vinne over det gode? mm Vi drøftet innholdet og betydningen av  Johannes 1:1 i over to timer!
.
Det var et ønske om å gjøre det samme igjen neste år.   Diskusjonene foregikk på engelsk, da deltakerne kommer fra flere land.

AUGUST 2012: SOMMERSKOLE FOR ESTISKE UNGDOMMER 6.–12. AUGUST

lagt inn 26. mai 2012, 01:04 av site editor   [ oppdatert 17. aug. 2012, 06:56 av Carl Fredrik Aas ]


Fra 6. til 12. august hadde vi for sjette gang en sommerskole for ungdommene i landsbyen Kallaste i den østlige delen av Estland. Tretti ungdommer og noen få voksne deltok som elever på sommerskolen. Vi  underviste i fag som englesk, Principles of Living, "WHY? og sport. I engelsk for aldersgruppen mellom 16 og 18 år underviste vi hvordan de skulle opptre i et jobb intervju. Deretter tok vi video opptak av elevene i fiktive jobb intervjuer på engelsk. I "WHY" class utførte vi en rekke praktisk øvelser for å forklare hvordan ting fungerte. I Principles of Living diskuterte vi temaer som ungdommene hadde på hjertet. I løpet av uken diskuterte vi blant annet: Hva er sukssess? Hva er en god venn? Hva er en dårlig venn? Hvordan ha et lykkelig ekteskap? Hvordan man setter man et familiebudsjett. Hva er forskjellen mellom å forstå noe intellektuelt og å forstå noe følelsesmesig. osv  Det var en time med sport hver dag med tilbud om amerikansk fotball og/eller street dance/break dance.  Sommerskolen er gratis for alle estiske ungdommer.Seks lærere fra kirken som kom fra Norge, Sverige og England deltok.  På avslutningens dagen ba ordføreren oss om å komme tilbake hvert år de neste 20 årene- noe vi ikke kunne love....1-10 of 10